Trendrapport
Maritieme en offshore-industrie

Trend #2: Data en digitalisering

Vanuit signalen uit de markt, andere trendrapporten en praktijkervaring kunnen we constateren dat de maritieme en offshore-industrie op digital marketingvlak een conservatieve mindset heeft. Digitalisering gebeurt voornamelijk aan de productiekant. Maar is digital marketing voor de bedrijven die actief zijn binnen deze industrie écht de belangrijkste uitdaging of ligt er nog een veel grotere uitdaging aan de oppervlakte?

Deze vraag was eind vorig jaar voor onze afdeling Research & Insights voldoende aanleiding om een onderzoek te starten. Om de marketinguitdagingen van zowel het bedrijf én de maritieme en offshore-industrie in kaart te brengen, en tot een gedegen rapport te komen, hebben we gesprekken gevoerd met de marketingafdelingen van de 25 meest toonaangevende bedrijven uit deze industrie. Daarnaast vergelijkt dit rapport de huidige trends met die van andere kennisintensieve industrieën en geeft het inzicht in algemene trends en ontwikkelingen die spelen binnen het vakgebied marketing, branding en communicatie.

De bevindingen, resultaten en onze eindconclusie met aanbevelingen hebben we gebundeld in een trendrapport. De komende weken zullen we een aantal trends via blogs met je delen. Mocht je het hele trendrapport willen doorbladeren, dan kan je deze hier gratis aanvragen.

Trend #2: Data en digitalisering

Op de vraag of bedrijven de beschikking hebben over een website antwoorden alle geïnterviewde bedrijven dat dit zo is, alleen bij 72% van de bedrijven is de website ouder dan vijf jaar. Enkel 20% geeft aan dat zij op dit moment bezig zijn met een nieuwe website die qua look-and-feel meegaat met de huidige tijd. Ook op gebied van social media zijn de meeste van deze bedrijven actief, namelijk 92%. Hiervan geeft 65% aan dat dit hoofdzakelijk is voor enige zichtbaarheid en er nog geen duidelijke contentkalender is opgesteld.

“Onze marketingkanalen communiceren niet met elkaar en worden los van elkaar ingericht en ingezet. Er is geen strategie, geen visie, geen plan.”

Op de vraag hoe belangrijk de rol van data (insights, analytics, dashboards) is om inzichtelijk te krijgen hoe je de online footprint (campagnes, website, online marketing) kan verbeteren, antwoordt 92% dat ze dit belangrijk vinden. Van deze groep geeft 73% aan over onvoldoende kennis te beschikken om er écht iets mee te doen.

Van een digital marketingtrend als marketing automation heeft 32% weleens gelezen of gehoord, maar slechts één bedrijf is in een traject om dit intern uit te rollen.

Oplossing: Riding the digital wave: omarmen van data en digital marketing

Bedrijven binnen deze industrie kunnen niet meer om het omarmen van digitalisering (digital marketing) heen. Als het merk en de visuele identiteit staat, dan is de volgende stap dat het bedrijf gevonden wordt door de doelgroep (online marketing; Google Ads, social ads …) en men met hen de interactie kan aangaan (website, social media, marketing automation …). Het is belangrijk om te bepalen welke kanalen prioriteit hebben. Om deze daarna optimaal in te richten met als doel de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Het verzamelen van kwalitatieve data is daarnaast een belangrijk onderdeel om inzichtelijk te krijgen waar het bedrijf in kan verbeteren. Er zijn veel verschillende tools beschikbaar om voldoende relevante data te genereren, denk daarbij onder andere aan Google Analytics, Hotjar en Leadforensics. Het is cruciaal dat alle online kanalen met elkaar communiceren en de conversiepunten goed zijn ingericht zodat ze zo optimaal mogelijk worden doorgemeten en hier de juiste conclusies uit kunnen worden getrokken.

2020 marketing trendrapport: vraag gratis aan

Wil je het hele trendrapport doorlezen, vraag hem dan hier gratis aan.

Wie wij zijn

Campagne is een strategisch en creatief lead agency. Wij werken aan sterke merken die een waardevolle impact hebben. Met onze drive en expertise brengen we bedrijven vooruit, bouwen we aan duurzame relaties en helpen we onze klanten met de uitdagingen van morgen.

😍 Speciaal voor jou

Employer branding
Corporate communicatie
Beursconcept
Employer branding
Sectorinstituut Transport en Logistiek

Week van de Werkstress: geen stress op de weg!