Werkgeverscommunicatie
Sectorinstituut Transport en Logistiek

Een video die een veilige en gezonde werkomgeving promoot en ondersteunt

Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Met de RI&E van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). Een veilige en gezonde werkplek is belangrijk, zodat werknemers hun werk veilig kunnen uitvoeren en klanten op efficiënte wijze worden geholpen. Een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) is hét middel om ondernemingen in de transport- en logistieksector te laten werken en langs de ARBO-wetgeving hieraan invulling te geven. Maar hoe laten we risico’s zien, zónder het gevaarlijk te laten worden? Campagne ontwikkelde een video met daarin enkele veel voorkomende zichtbare risico’s: niet door ze met fatale afloop te tonen, maar juist door vanuit de beleving van de medewerkers hun gedachten bij deze risico’s in beeld te brengen. Tijdens de video preventief in beeld gebracht, en altijd herkenbaar. Het resultaat: een korte, krachtige film die de RI&E op een pakkende manier onder de aandacht brengt. De video is gericht op werkgevers, maar is ook onderdeel van een set tools binnen de workshops RI&E.

👀 Zie ommezijde

Strategie
Rotterdam Topsport

010 Op weg naar Tokyo

Employer branding
Sectorinstituut Transport en Logistiek

3.100 mensen een nieuwe baan als vrachtwagenchauffeur

Website
Contentstrategie