Herpositionering
Campagne

Branding Days: de fundering van een herpositionering

De nieuwe huisstijl, website en de metamorfose van ons kantoor zijn de eerste tastbare resultaten van de herpositionering van Campagne. De weg naar deze vernieuwde identiteit is enkele maanden geleden ingezet met de start van onze eigen ‘Branding Days’; dit zijn interne sessies over onze positionering met als doel ons merk nog sterker in de markt te zetten. We interviewen Glenn, online strateeg bij Campagne en aanjager van dit project.

Glenn, om mee te beginnen, kun je uitleggen wat de ‘Branding Days’ precies zijn?

Simpel gezegd zijn dit dagen waarin een kleine groep medewerkers, vanuit verschillende disciplines, zich opsluit om aan diverse uitdagingen van een organisatie te werken. Het is de bedoeling dat een team in één dag een uitdaging of probleem oppakt, onderzoekt en vervolgens met een strategische en creatieve oplossing komt. De herpositionering van een organisatie is een zodanig groot project dat dit niet binnen een dag uitgewerkt kan worden. Vandaar dat we destijds besloten het te verspreiden over meerdere dagen. 

Kun je ons meenemen in de stappen die zijn genomen om tot een nieuwe positionering te komen?

Laten we bij het begin beginnen. Ik ben gestart met het inventariseren waar we als merk staan en wat de ambities zijn om naartoe te groeien. Toen we met dit project begonnen, werkte ik nog niet heel lang bij Campagne; ik had een frisse blik, was niet bevooroordeeld en kon open het gesprek aangaan met mijn nieuwe collega’s. Uiteraard wilde ik hen beter leren kennen maar ik stelde ook kritische vragen: waar zijn we goed in? Wat kan beter? Welke activiteiten moeten we meer aandacht geven? Wat kan scherper in onze communicatie? Ben je trots op ons merk? De uitkomsten van deze gesprekken stonden aan de basis van een marketingplan dat ik aan het management heb gepresenteerd.  

Om een herpositionering behapbaar te maken hebben we een aantal belangrijke pijlers bepaald waar we ons tijdens de Branding Days op richtten. Uiteindelijk lag de focus op een zestal pijlers: identiteit, doelgroepen, content, huisstijl, website en de aankleding van het kantoor. Wat ik belangrijk vind om te benoemen, is dat ons merk bestaat uit de 22 individuen (medewerkers, red.) die het merk dragen en uitstralen. Per pijler waren er daarom collega’s vanuit verschillende disciplines binnen de organisatie aangesloten om hieraan te werken. Elk team bestond in ieder geval uit iemand van strategie, account, creatie en productie. Een herpositionering op deze manier aanvliegen zorgt voor meer intern draagvlak omdat alle lagen van de organisatie hierbij betrokken zijn en het zodoende niet alleen een verhaal vanuit het management wordt. 

Wat waren precies de uitkomsten van de ‘Branding Days’? En hoe heb je dat intern gepresenteerd?

Eigenlijk moet je de ‘Branding Days zien als grote brainstormsessies waar aan het eind van de dag concrete doelen werden geformuleerd. Tijdens deze sessies waren we kritisch op ons merk maar ook op elkaar. Goede gesprekken, gezonde discussies en aan het einde van de dag een lijst met verbeterpunten en een concrete planning. De (creatieve) uitwerking was voor de volgende fase. Na elke sessie werd de hele organisatie op de hoogte gehouden van wat er was besproken, en werd hen feedback gevraagd. Zo werden de ‘Branding Days’ een dynamisch proces en voelde iedereen zich onderdeel van de verandering.  

Nadat alle sessies waren afgerond, heb ik de uitkomsten samengevat tot een uitgebreid rapport en is deze nogmaals intern gedeeld onder alle medewerkers voor een laatste feedbackronde. Daarna heb ik het rapport (en de beoogde plannen) gepresenteerd aan het management.  

En daarna was het zeker tijd voor de uitrol?

Ja zeker. Tijdens de presentatie aan het MT hadden we het niet alleen over de beoogde veranderingen, maar ook over hoe de verschillende teams deze verandering voor zich zagen en hoeveel tijd nodig was om dit te realiseren. Het management gaf groen licht en toen konden we aan de slag met het creatieve proces. Dit heeft geresulteerd in een sterke positionering, een frisse visual identity met nieuwe copy en passende fotografie die is doorvertaald naar verschillende interne en externe middelen. We hebben onze vernieuwde website gelanceerd en ook het kantoor heeft een metamorfose gekregen. 

Welk effect hoop je dat de nieuwe identiteit voor het bedrijf zal hebben?

Intern is iedereen betrokken geweest bij dit project en de reacties waren positief tijdens het proces. Ik ben enorm trots op hoe de samenwerking is verlopen, het was echt een joint-effort. Daarom hoop ik dat alle collega’s trots zijn op het vernieuwde merk Campagne en organisaties nog beter weten wie we zijn, wat we doen, waar we voor staan en wat we voor hen kunnen betekenen. 

Wat zou je andere bedrijven mee willen geven?

Mijn advies voor bedrijven die van plan zijn te starten met een soortgelijk traject; wees zo duidelijk en transparant mogelijk. Ik zie online veel bedrijven die proberen op een zo mooi (en creatief) mogelijke manier te omschrijven wie ze zijn en wat ze doen. Maar vaak geldt; hoe mooier de omschrijving, hoe onduidelijk het voor de ontvanger wordt. Wees dus duidelijk in je copy en juist creatief in andere middelen als animaties, film of fotografie. Daarnaast is een herpositionering nooit echt ‘af’. Het is belangrijk om regelmatig de spreekwoordelijke spiegel voor te houden en intern te evalueren of het bedrijf zich nog steeds in de goede richting beweegt. 

Let's
talk
Meer weten? Vraag het Glenn!
Bel 010 - 292 83 33
WhatsApp 06 - 21 38 81 60
Mail glenn@campagne.nl

📚 Verplichte kost

Download
Campagne event
Retail communicatie
Herpositionering