Trendrapport
Maritieme en offshore-industrie

Trend #1: war for talent en employer branding

Vanuit signalen uit de markt, andere trendrapporten en praktijkervaring kunnen we constateren dat de maritieme en offshore-industrie op digital marketingvlak een conservatieve mindset heeft. Digitalisering gebeurt voornamelijk aan de productiekant. Maar is digital marketing voor de bedrijven die actief zijn binnen deze industrie écht de belangrijkste uitdaging, is het employer branding of ligt er nog een veel grotere uitdaging aan de oppervlakte?

Deze vraag was eind vorig jaar voor onze afdeling Research & Insights voldoende aanleiding om een onderzoek te starten. Om de marketinguitdagingen van zowel het bedrijf én de maritieme en offshore-industrie in kaart te brengen, en tot een gedegen rapport te komen, hebben we gesprekken gevoerd met de marketingafdelingen van de 25 meest toonaangevende bedrijven uit deze industrie. Daarnaast vergelijkt dit rapport de huidige trends met die van andere kennisintensieve industrieën en geeft het inzicht in algemene trends en ontwikkelingen die spelen binnen het vakgebied marketing, branding en communicatie.

De bevindingen, resultaten en onze eindconclusie met aanbevelingen hebben we gebundeld in een trendrapport. De komende weken zullen we een aantal trends via blogs met je delen. Mocht je het hele trendrapport willen doorbladeren, dan kan je deze hier gratis aanvragen.

Trend #1: War for talent en employer branding

Op de vraag of digital marketing het belangrijkste doel van de (marketing)organisatie is, geeft 60% aan dat dit zeker een belangrijk doel is maar niet de hoogste prioriteit heeft. Maar liefst 90% van de geïnterviewde bedrijven geeft aan dat employer branding, het binden van nieuw talent aan het bedrijf, wordt gezien als de grootste uitdaging met hoogste prioriteit.

“Goed technisch geschoold personeel is in deze industrie schaars. Werken in de offshore-industrie wordt nog vaak gezien als zwaar werk waar je veel van huis bent met lange dagen. Dat is niet het beeld waarmee je talent aantrekt.”

Van de 90% die aangeven employer branding als grootste uitdaging te zien, staat bij iedereen dit thema ook daadwerkelijk op de marketingagenda. Er worden acties ondernomen om talent aan te trekken, maar het blijft in veel gevallen bij het simpel uitzetten van vacatures en het onder de aandacht brengen via de website en social mediakanalen. Er worden hoofdzakelijk drie belangrijke redenen genoemd voor het niet van de grond komen van een goede employer branding: er is geen duidelijk strategisch plan, niemand is aangewezen als eindverantwoordelijke en het is geen primair thema binnen het bedrijf.

Oplossing: Know thyself: duidelijke merkpositionering

Op dit moment wordt de industrie als stoffig gezien, terwijl uit een aantal onderzoeken blijkt dat dit geen correcte weergave is van de realiteit. De industrie is juist vooruitstrevend, vooral als het gaat om technologie en duurzaamheid. Een feit is wel dat er in mindere mate door bedrijven wordt geïnvesteerd in interne processen en digital marketing. Dat kan een reden zijn voor het stoffige label dat aan veel bedrijven binnen deze industrie hangt. Een frisse, vernieuwende en vooral duidelijke merkpositionering is het begin van een nieuwe route voor het bedrijf. Organiseer brandworkshops om intern te praten over het merk en geef mensen hier een verantwoordelijkheid in. Enkele vragen waar dan over nagedacht kan worden: waar staan we voor? Wie willen we zijn, nu en in de toekomst? Wat willen we bereiken? Op wie richten we ons? Een duidelijke merkpositionering zorgt ervoor dat klanten, (nieuwe) medewerkers, leveranciers en partners zich verbonden voelen met het merk.

2020 marketing trendrapport: vraag gratis aan

Wil je het hele trendrapport doorlezen, vraag hem dan hier gratis aan.

Wie wij zijn

Campagne is een strategisch en creatief lead agency. Wij werken aan sterke merken die een waardevolle impact hebben. Met onze drive en expertise brengen we bedrijven vooruit, bouwen we aan duurzame relaties en helpen we onze klanten met de uitdagingen van morgen.

📚 Verplichte kost

Storytelling
Commercial
communicatiestrategie
Website